Sơ Đồ Cắt 12 Khúc Thịt Bò Kiểu Mỹ – American Beef Cuts

Sơ đồ vị trí những khúc thịt bò theo cách xẻ thịt của Mỹ trong đó: 1. Chuck: Nạc vai - Màu vàng 2. Brisket: Ức - Xanh lợt 3. Rib: Lườn - Màu nâu 4. Plate: Ba chỉ-Xanh da trời 5. Shank: Bắp - Màu đỏ 6. Short loin: Thăn vai - Xanh lá cây 7. Sirloin: Thăn ngoại- Xanh nõn chuối 8. Tenderloin: Thăn nội- Xanh lục lợt 9. Top Sirloin: Thăn ngoại trên- Hồng lợt 10. Bottom Sirloin: Thăn ngoại dưới - Hồng đậm 11. Flank: Bụng-Xanh ve 12. Round: Mông- Màu hồng

Sơ đồ vị trí những khúc thịt bò theo cách xẻ thịt của Mỹ trong đó:
1. Chuck: Nạc vai – Màu vàng
2. Brisket: Ức – Xanh lợt
3. Rib: Lườn – Màu nâu
4. Plate: Ba chỉ-Xanh da trời
5. Shank: Bắp – Màu đỏ
6. Short loin: Thăn vai – Xanh lá cây
7. Sirloin: Thăn ngoại- Xanh nõn chuối
8. Tenderloin: Thăn nội- Xanh lục lợt
9. Top Sirloin: Thăn ngoại trên- Hồng lợt
10. Bottom Sirloin: Thăn ngoại dưới – Hồng đậm
11. Flank: Bụng-Xanh ve
12. Round: Mông- Màu hồng