Hiển thị tất cả 3 kết quả

2,959,500 5,919,000 
2,324,000 4,648,000 
1,800,000 3,600,000